Spanje: nieuwe wet op gelijke behandeling en non-discriminatie

Spanje: nieuwe wet op gelijke behandeling en non-discriminatie

Op 13 juli 2022 publiceerde de Spaanse Staatscourant Wet 15/2022 over gelijke behandeling en non-discriminatie. Het doel van deze wet is het bevorderen van het recht op gelijke behandeling en non-discriminatie en het respecteren van de gelijkheid en waardigheid van individuen in overeenstemming met de Spaanse grondwet. Naast arbeidsverhoudingen is de wet ook van toepassing op onder meer de politieke, economische, onderwijs-, gezondheids-, culturele en sociale sferen. De wet is op 14 juli 2022 in werking getreden.

Hieronder de belangrijkste werkgelegenheidsgerelateerde maatregelen:

  • De wet omvat uitdrukkelijk geboorte, ras, etnische afkomst, geslacht, religie, mening, leeftijd, handicap, seksuele geaardheid of identiteit, genderidentiteit of -expressie, gezondheidstoestand, taal, sociaaleconomische status en elke andere persoonlijke of sociale toestand of omstandigheid dat kan leiden tot discriminatie.
  • Er zijn geen uitzonderingen voor dienstverband, ook niet voor indienstneming, opleiding, promotie, beloning, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden, schorsing, ontslag of andere redenen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.
  • Discriminerende intimidatie wordt in de wet gedefinieerd als discriminatie op basis van een van de bovenstaande kenmerken met als doel of als gevolg het aantasten van de waardigheid van een persoon of groep en het creëren van een vijandige, intimiderende, vernederende, vernederende of kwetsende omgeving. Andere definities zijn ook opgenomen, zoals het concept van vergelding, discriminatie door associatie en per vergissing, evenals meervoudige en intersectionele discriminatie.
  • Het is werkgevers uitdrukkelijk verboden om te vragen naar de gezondheidstoestand van sollicitanten.
  • Werkgevers moeten voldoende methoden toepassen om discriminerende situaties op te sporen. Bij niet-naleving kan sprake zijn van administratieve, strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid.
  • De rechtbanken zijn ook verplicht maatregelen te nemen om een ​​einde te maken aan discriminatie, schendingen te voorkomen, schadevergoeding te verstrekken en de benadeelde werknemer weer in dienst te nemen. Vakbonden mogen nu ook deelnemen aan gerechtelijke procedures, op voorwaarde dat ze de uitdrukkelijke toestemming hebben van de werknemer die door de discriminatie wordt getroffen. Ook de bewijslast wordt omgekeerd en komt nu bij de werkgever te liggen, mits er gegrond bewijs is van discriminatie.
  • De wet stelt de aansprakelijkheid voor schade vast en is relevant voor werkgevers. Zodra discriminatie is bewezen, wordt aangenomen dat er morele schade is. Kleine overtredingen zullen boetes opleveren tussen 300 en 10.000 EUR; ernstige inbreuken tussen 10.001 en 40.000 EUR en; zeer ernstige inbreuken tussen 40.001 en 500.000 EUR plus mogelijke aanvullende sancties, zoals intrekking van openbare uitkeringen.
Siehe auch  Die besten 30 Dsl Kabel 10M Handverlesen für Sie

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

MATARAMINSIDE.COM NIMMT AM ASSOCIATE-PROGRAMM VON AMAZON SERVICES LLC TEIL, EINEM PARTNER-WERBEPROGRAMM, DAS ENTWICKELT IST, UM DIE SITES MIT EINEM MITTEL ZU BIETEN WERBEGEBÜHREN IN UND IN VERBINDUNG MIT AMAZON.IT ZU VERDIENEN. AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND WARENZEICHEN VON AMAZON.IT, INC. ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN. ALS ASSOCIATE VON AMAZON VERDIENEN WIR PARTNERPROVISIONEN AUF BERECHTIGTE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS HELFEN, UNSERE WEBSITEGEBÜHREN ZU BEZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.IT UND SEINEN VERKÄUFERN.
Mataram Inside