Het hocus pocus afroom beleid van de Centrale Bank van Suriname – Dagblad Suriname

Het hocus pocus afroom beleid van de Centrale Bank van Suriname – Dagblad Suriname

Ingin lebih baik dari sekarang? Apakah er sprake van overliquiditeit?

De stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid in het jaar 2021 is grotendeels te wijten aan uitgaven die onvoorzien waren en het gevolg waren van de corona crisis. Wereldwijd is de inflatie gestegen en zijn begrotingstekorten toegenomen bertemu nama hamil di de Verenigde Staten van Amerika en in de Europese Unie. Ini adalah dus geen vreemd verschijnsel welke zich alleen di Suriname voordoet. Bedoelde uitgaven zijn monetair gefinancierd welke heeft geleid tot inflatie en omdat wij onder andere een importland zijn heeft zulks geleid tot een stijging van de wisselkoers. Dus de overliquiditeit al gevolg van monetaire financiering adalah gaan zitten in de prijzen. Op het moment dat de overliquiditeit heeft doorgewerkt in de prijzen heeft het het afromen van overliquiditeit geen zin. Prijzen dalen niet, bovendien is deflatie erger dan inflatie, inflatie wordt dan ook de smeerolie van de economie genoemd. Elke monteur weet dat te veel smeerolie ook niet goed is.

wat pria tua

Als het afromen van overliquiditeit geen zin heeft dan moet het beleid erop gerricht zijn om monetaire financiering in te perken. In de ontwikkelde landen financiert men ook monetair, zoals Obama dat gedaan heeft na de financiële crisis als gevolg van het Lehman Brothers bencana, door goedkope kredieten te verstrekken aan bedrijven. De Amerikaanse auto-industrie werd gered. Bedenk wel deze kredieten gingen naar productiebedrijven. De kredieten werden spoedig afgelost en sindsdien kent Amerika een lage rente welke lang dicht bij de 0% is geweest. Het voorbeeld werd spoedig gevolgd door landen in de Europese Unie.

Siehe auch  Vaccinmaker Moderna membuka vestiging komersial di Belgia | Binnenland

Flankerend beleid is er niet en zoals ik in het artikel “Waarom de koers niet te stabiliseren is met een Silver Bullet” heb aangegeven, zal het afromen van de overliquiditeit geen zier helpen.

Werkloo geld, geld dat niets doet wordt afgeroomd.

Wat de zaak nog erger maakt is dat de banken zitten met geld die ze niet kunnen uitzetten omdat de vraag naar krediet, zowel consumptief als investeringskrediet, klein is omdat er even immers sindswigal 1975 gechen is sector Er adalah geen koopkracht, er zijn geen investeringen, investeringen zijn de bloedsomloop van de economie. Sektor khusus adalah zwak ontwikkeld, vandaar dat bertemu menteri nama Jan Pronk aandrong op versterking van de particuliere sektor. Bij het raamverdrag adalah 690 Nederlandse guldens daarvoor overeengekomen. Hal ini sangat penting untuk sektor tertentu tidak ada masalah, om ethische redenen, immers de ondernemers lijken grotendeels op mij. De ideologie van gedeelde armoede heeft het land geregeerd sinds 1975. De overheidsbegroting is immers voor corruptie consumptie en patronage en niet voor productie. En de VHP heeft deze ideologie ondersteund.

Dus dit dood kapitaal zit in de kluizen van de banken niets te doen, het werkt niet op de geld en kapitaalmarkt dus heeft geen invloed op de koers en op de inflatie. De spaarrente adalah daarom dan ook nihil. Het is dus praktisch dood kapitaal en dit geld wordt dan afgeroomd door de centrale Bank van Suriname tegen een rentevergoeding van 70-80%. Don Quichot bestaat dus echt.

Zeer vermoedelijk betaalt de centrale bank de rente aan de banken bertemu geld uit de kluis. Bovendien zullen aan het einde van de termijn waarvoor de gelden zijn afgeroomd, deze gelden weer terugkeren bij de banken. Ini adalah dus dweilen bertemu de kraan terbuka.

Siehe auch  Deglobalisasi Ekonomi vs. Pertumbuhan untuk Kehidupan yang Lebih Baik

Werd er afgeroomd tijdens het sap in de jaren 90 van de vorige eeuw

Noch door Coopers en Lybrands en ook niet door Warwick Research Institute werd afroming van overliquiditeit al instrumen voor beteugeling van de inflatie gehanteerd. Het aksen werd gelegd op het wegmaken van monetaire financiering, op hervormingen in de publieke sfeer, op stimulering van de productie, op sanering van het overheidsapparaat, op bezuinigingen, op doorlichting en privatisering van de parastace sector, . Itu sudah lama dan sudah selesai. De stabilisatie die werd bereikt na het bereiken van de wisselkoersunificatie was te danken aan het afschaffen van subsidies op brood en op melk. Deze substantie werden betaald middels monetaire financiering en ze maakten een substantieel deel uit van de begroting.

Slaf van het IMF

Het heeft er veel van dat de mensen die namen Suriname bertemu dengan IMF praten er op uit zijn om het IMF zoveel als mogelijk gunstig te stemmen door alles te slikken wat het IMF aanbeveelt. Ook de maatregelen van het IMF worden klakkeloos overgenomen.

Aan de ene kant speelt mee geringe ervaring in economisch management, geen kennis van de ontwikkelingsproblematiek van de derde wereld in het bijzonder van Suriname, geen ervaring met het uitvoeren van een SAP, het ontbreiken vankeleen ontbreiken van de ontwenkenologi kennis van industrie politiek, dan lain-lain. Aan de andere kant voert het IMF een receptenboekmanagement uit waarin weinig ruimte is voor flexibiliteit. Jamaika adalah 30 jaar verbonden gebleven bertemu dengan IMF. Ze zijn nog steeds niet uit het bos. Selain itu, kami juga tidak sabar. Toen aan het einde van de Azië crisis in de jaren 1994-1995 Thailand Zuid Korea en Indonesie hun schuld aan IMF hadden afgelost, werd dit gevierd met een nationale festdag. IMF adalah sindsdien niet welkom di Zuid Oost Azi.

Siehe auch  Minggu Kesempatan Terakhir untuk Menyelamatkan KTT Iklim Glasgow

Richard B Calloe

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

MATARAMINSIDE.COM NIMMT AM ASSOCIATE-PROGRAMM VON AMAZON SERVICES LLC TEIL, EINEM PARTNER-WERBEPROGRAMM, DAS ENTWICKELT IST, UM DIE SITES MIT EINEM MITTEL ZU BIETEN WERBEGEBÜHREN IN UND IN VERBINDUNG MIT AMAZON.IT ZU VERDIENEN. AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND WARENZEICHEN VON AMAZON.IT, INC. ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN. ALS ASSOCIATE VON AMAZON VERDIENEN WIR PARTNERPROVISIONEN AUF BERECHTIGTE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS HELFEN, UNSERE WEBSITEGEBÜHREN ZU BEZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.IT UND SEINEN VERKÄUFERN.
Mataram Inside