Bodemverzakking moet net zo hard bestreden worden als zeespiegelstijging

Bodemverzakking moet net zo hard bestreden worden als zeespiegelstijging

Onderzoekers van de universiteiten van Wageningen en Utrecht hebben onlangs een grote modelstudie gedaan naar overstromingsrisico’s tot 2050 in de Vietnam Mekongdelta als gevolg van een stijgende zeespiegel in combinatie met dem. Daaruit blijkt duidelijk dat als er niets verandert, dan hebben de ongeveer 18 miljoen inwoners in dit gebied een enorm probleem, en ook de nabijgelegen miljoenenstad Ho Chi Minhstad (voormalig Saigon. loopt)

Voor het aandragen van oplossingen voor deze rivierdelta, maar ook anderen, komen volgens de onderzoekers Nederlands bedrijfsleven zeker in aanmerking.

Dat zegt Philip Minderhoud, asisten profesor di Wageningen en een van de hoofdauteurs van de studie Strategi sedimentasi memberikan mitigasi yang efektif namun terbatas dari kenaikan permukaan laut relatif di delta Mekong, dalam wawancara een.

Rivieslib

Minderhoud – die gespecialiseerd ada di de oorzaken en gevaren van bodemdaling di kustgebieden – legt uit dat er in de Mekongdelta verschillende factoren veranwoordelijk zijn voor het groeiende overstromingsgevaar. Een van de belangrijkste adalah dat er veel minder sedimen (slib) achterblijft dan vroeger, waardoor de bodem sneller daalt.

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Je wekelijkse innovatie overzicht: Elke zondag onze beste artikelen in je inbox!

Veel delta’s danken hun bestaan ​​aan duizenden jaren van sedimentatie. Maar met de komst van de mens adalah beranda. Di Vietnam wordt er net als vroeger in Nederland veel land langs de rivieren ingepolderd en gebruikt voor landbouw en bewoning. Als er op dat land zware gebouwen worden geplaatst en grondwater wordt onttrokken voor de landbouw, industrie en drinkwatervoorziening, dan klinkt de bodem automatisch in.

“Di sommige delta’s zoals de Mekong gaat dat inklinken van de bodem razendsnel”, zegt Minderhoud.

Dat is op zichzelf al heel vervelend. Het land komt immers lager te liggen ten opzichte van de zee, waardoor het gevaar van overstromingen toeneemt. Het verzakken van de bodem veroorzaakt bovendien allerlei economische schade zoals scheve huizen en kapotte straten.

Siehe auch  Lebih Banyak Rencana Ekspansi Picanol: 'Kami Memikirkan Perspektif Generasi'

Relatieve zeespiegelstijging

Daar komt natuurlijk bij dat de zeespiegel stijgt als gevolg van het opwarmen van de aarde. Minderhoud spreekt van „een relatieve zeespiegelstijging“. Als de zeespiegel stijgt en de bodem zakt in, dan heb je een dubbel problem. Dat geldt overigens niet alleen voor de Mekongdelta. Het komt overal ter wereld voor.

Een van de meest dramatische situaties is volgens Minderhoud momenteel in de Indonesische hoofdstad Jakarta waar in sommige delen van de stad de bodem bertemu 15 tot 20 sentimeter per jaar daalt. Efeknya adalah een soort badkuip. Van de ene kant kan de rivier zijn air moeilijk kwijt aan de zee omdat die stijgt. Van de andere kant wil de zee het liefst landinwaarts, omdat het land lager ligt. Het gevolg is dat Jakarta meet zijn ruim 10 miljoen inwoners kopje onder dreigt te gaan.

Modelberekeningen

Minderhoud en zijn collega Frances Dunn hebben voor de Mekongdelta verschillende skenario bekeken voor bijvoorbeeld de mate van zeespiegelstijging en de hoeveelheid sedimen mati achterblijft di delta.

Secara keseluruhan dijken en watergemalen bouwen zoals in Nederland heeft volgens hem geen zin. De Mekongdelta lijkt weliswaar di veel opzichten op de rivierendelta di Belanda. Er is echter een groot verschil: Nederland heeft eeuwenlang de tijd gehad om te reageren op overstromingsgevaren met dijken, sluizen en molens die het water wegpompen. “Di Vietnam gaan die processen veel sneller, bertemu sentimeter per jaar. Dat betekent dat bescherming bieden met alleen dijken waarschijnlijk veel te kostbaar wordt.”

Daar komt bij dat de Mekongdelta veel groter is dan de Rijndelta. Dia berada di dekat Gangga-Brahmaputradelta – die bij Bangladesh en India di zee stroomt – de grrootste rivierdelta ter wereld. Er moeten dus andere oplossingen worden gezocht, waar volgens Minderhoud innovatieve Nederlandse waterbouwkundigen een grote rol bij kunnen spelen.

Siehe auch  Kemudian tidak menggunakan layar plexi saat membuka kembali tribun: apa masalahnya dengan plexis?

Rivier de ruimte geven

Een van de oplossingen is een beter gebruik van sediment dat wordt aangevoerd uit het binnenland. Volgens Minderhoud zijn er de laatste decennia stroomopwaarts veel dammen gebouwd waardoor er minder sedimen aankomt di Vietnam. Het sediment wordt bovendien tegengehouden door dijken en andere barrières.

Een veelbelovende manier om bodemverzakking tegen te gaan, is om op bepaalde plekken langs de Mekong het water weer meer ruimte te geven. Op die manier blijft er meer slib achter dat kan worden gebruikt om de bodem te verhogen.

Philip Minderhoud

Om de hoeveelheid slib in de rivier te verhogen is het bovendien belangrijk om samen met andere landen langs de Mekong na te denken over waar dammen worden gebouwd en waar niet. Gelukkig gebeurt dat al steeds meer in de Komisi Sungai Mekong (MRC). “Dat is een commissie waar naast Vietnam ook de stroomopwaarts gelegen landen Laos, Cambodja en Thailand in zitten. Allen China ontbreekt. Deze staten werken samen aan een beter riviermanagement.”

Verder zou kunnen helpen als boeren in de Mekongdelta lebih ramping omspringen bertemu organisch restmateriaal dat overblijft na de oogst. Ook dat kan gebruikt worden voor het verhogen van de bodem. Hetzelfde geldt voor een zuinigere omgang met water, en dan met name grondwater. Oppompen van grondwater ada di veel delta’s de hoofdoorzaak van bodemdaling. Sepuluh slotte kan er worden gedacht aan lichtere gebouwen. Het is immers zo dat hoe mee gewicht, des te meer zakt het land in.

Insinyur Belanda

Het ligt volgens Minderhoud voor de hand dat Nederlandse ingenieurs de komende jaren hun steentje zullen bijdragen aan het verdedigen van de Mekong- en andere delta’s tegen het wassende water. Deels doen ze dat al.

Siehe auch  Ook Franse toezichthouder verbiedt gebruik van Google Analytics - IT Pro - Nieuws

Volgens Minderhoud moet je vooral di twee richtingen denken. Ten eerste bezit Nederland veel ervaring op het gebied van efficiënte omgang met zoetwatervoorraden en een duurzaam grondwaterbeheer. Ten tweede zijn er veel kegiatan ingenieursbureaus Nederlandse ingenieursbied op het gebied van infrastructuur, water en milieu.

“Denk bijvoorbeeld dan konsultan di Deltares, Royal Haskoning DHV en Arcadis”, zegt Minderhoud. Dat zijn stuk voor stuk bedrijven die ervaring hebben met het ontwikkelen van duurzame deltaplannen samen met lokale overheden.

air rem

“Daarnaast zijn er de innovatieve start-up-achtige bedrijven die zich bezighouden met specifieke onderdelen van watermanagement zoals observatie vanuit de ruimte met satellieten, of het aanleggen van waterbassins”, zegt Minderhoud. „Daar adalah Deltares bijvoorbeeld masuk.“

Verder mogen de plantenveredelaars niet vergeten worden, die gewassen kunnen ontwikkelen die beter best dan zijn tegen brak water. Dat is namelijk ook een ontwikkeling die plaatsvindt in de delta. Hoe hoger de zeespiegel en hoe lager het land, des te meer zeewater dringt binnen, bertemu alle gevolgen van dien voor de zoutgraad op landbouwgrond.

Vervolgonderzoek

Volgens Minderhoud kan zijn onderzoek bertemu Frances Dunn gezien worden als een voorstudie waar bedrijven en de Mekong-landen op verder kunnen borduren. Duta Besar De Nederlandse di Vietnam membantu untuk menyelesaikan masalah dengan kontak dan melakukan tindakan lebih lanjut.

Oke menarik: slimme sensoren waarschuwen redders bij overstromingen voor gevaren.

Foto Pixabay

We will be happy to hear your thoughts

Hinterlasse einen Kommentar

MATARAMINSIDE.COM NIMMT AM ASSOCIATE-PROGRAMM VON AMAZON SERVICES LLC TEIL, EINEM PARTNER-WERBEPROGRAMM, DAS ENTWICKELT IST, UM DIE SITES MIT EINEM MITTEL ZU BIETEN WERBEGEBÜHREN IN UND IN VERBINDUNG MIT AMAZON.IT ZU VERDIENEN. AMAZON, DAS AMAZON-LOGO, AMAZONSUPPLY UND DAS AMAZONSUPPLY-LOGO SIND WARENZEICHEN VON AMAZON.IT, INC. ODER SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN. ALS ASSOCIATE VON AMAZON VERDIENEN WIR PARTNERPROVISIONEN AUF BERECHTIGTE KÄUFE. DANKE, AMAZON, DASS SIE UNS HELFEN, UNSERE WEBSITEGEBÜHREN ZU BEZAHLEN! ALLE PRODUKTBILDER SIND EIGENTUM VON AMAZON.IT UND SEINEN VERKÄUFERN.
Mataram Inside